Európske štruktúry sú chybne nastavené

Nepáči sa vám, že si pozývam na rozhovory do štúdia kandidátov z iných strán? Pre tých, ktorí sú schopní vnímať s porozumením obraz a zvuk, je určené vysvetlenie v úvode. Som rád, že mám možnosť v tomto videu vyspovedať profesionálnu političku s relevantnou praxou v Európskom parlamente.

Existuje mnoho mýtov a legiend ako to tam funguje. Slovenský volič sa vždy dozvie len špičku ľadovca, ktorá je značne deformovaná prifarbovaním toho ktorého poslanca, ktorý to robí s jediným cieľom. Zapáčiť sa svojim voličom, bez ohľadu na fakty a súvislosti.

Bohužiaľ takýto volič spravidla nemá čas ani chuť overovať si fakty a preto to zvykne hodiť tomu, kto ho najviac emocionálne vyburcuje. A potom sa celé volebné obdobie čuduje, ako narastajú rozpory medzi predvolebnými videjkami útočiacimi na najnižšie pudy jednoduchého jedinca a výsledky hlasovania, ktoré sa nachádzajú na karte jeho vyvoleného kandidáta.

A tak sa to opakuje už roky…

Sme vôbec schopní tento stav zmeniť?

#jurajstubniak