Pozvanie na kávu 04/2023

Do istej miery oddýchnutý a sčasti uzdravený sa teším na živé stretnutie s vami. Navonok sa veľa vecí nedeje, ale pod pokrievkou sa varia tie najdivočejšie výtvory, aké si len dokážete predstaviť.

Nehovorí sa nadarmo, že skapíňajúca kobyla najsilnejšie kope…

#jurajstubniak