Kúpeľový špeciál 0223

Odleteli, hoci boli uzemneným šrotom. Jednoducho zázrak. A zázrakom bude, ak z toho nič nebude…

#jurajstubniak