Moju knihu zakázali!

Cenzúra akéhokoľvek druhu je v modernej a slušnej spoločnosti netolerovaná a opovrhnutia hodná. Pamätá na to aj základný zákon nášho štátu, ktorý ju priamo zakazuje všetkým bez rozdielu, nie len štátnym orgánom.

Zatiaľ sa všetci môžeme pokrytecky hrať na demokraciu. A pod falošnými úsmevmi postupne predávať po omrvinkách našu slobodu slova.

Dnešné video je venované dvom monopolným knižným reťazcom, ktoré si vo svojej bohorovnosti osobujú právo určovať svojim zákazníkom, čo smú a čo nesmú čítať. Verím, že časť zákazníkov disponujúca kritickým myslením uprednostní kníhkupectvo, kde sa jeho majiteľ nehrá na vrchného inkvizítora.

#jurajstubniak