Záznam zo slávnostného uvedenia knihy „Rok Blázna“ do života

Venované všetkým, ktorí sa nemohli uvedenia knihy do života zúčastniť.

#jurajstubniak