Prečo nekomunikujeme?

Vzájomná komunikácia je jednou zo základných podmienok existencie akejkoľvek sociálnej skupiny. A je jedno, či sa jedná o zvieraciu, alebo ľudskú spoločnosť. My, čo sa bezdôvodne hrdíme nálepkou „homo sapiens“ sme sa vo svojom vývine (ak sa to vôbec vývinom dá nazvať) dostali do štádia, že spolu nekomunikujeme.

To vnímam ako prvý krok k rozpadu našej spoločnosti, ktorá si dala nadôvažok veľmi nepresný prívlastok „demokratická“. Ak budeme takto pokračovať určite si vyslúžime iný, trefnejší prívlastok a na slovo spoločnosť budeme môcť pokojne zabudnúť.

Chceme to?