Pozvanie na kávu 04/2021

Dnes len veľmi stručne, lebo vonku svieti slnko a to je najlepší lekár. Nemôžeme sa predsa spoliehať na naše zdravotníctvo, či?
#JurajStubniak

Video publikované 27.6.2021 na Youtube.