Politika si vás nájde!

Som unavený. 😔 Unavený z toho, že sa celá spoločnosť zbláznila, som unavený z toho, že musím svojich spoluobčanov upozorňovať na fakt, že (aspoň zatiaľ) majú nejaké svoje ľudské aj občianske práva, som unavený z toho, že sa naša vlastná vláda stala otvoreným nepriateľom svojho národa. Som vyčerpaný z toho, že nám vládnu neschopní a nekompetentní „postavičkinovia“, na čele s psychicky labilným despotom. Dokedy? Milí priatelia, riešenie si nosíme každý z nás v sebe. Pokiaľ sa nezačnete aktívne zaoberať politikou, politika sa bude zaoberať s vami. Nech sú Vám najbližšie dni toho dôkazom! Sme v tom sami, drahí spoluobčania. Bohužiaľ aj Vďakabohu. ✊✌️ #JurajStubniak

Video publikované 1.11.2020 na Youtube.