2020 – a tak si tu žijem(e)

Tento rok bol iný ako všetky ostatné a nemal v tých mojich šesťdesiatych predošlých žiadnu paralelu. Som presvedčený, že aj skôr odo mňa narodení majú podobný pocit. Už nemám síl púšťať sa do nových analýz. Svoju poslednú energiu som venoval na ohliadnutie sa za aktuálne končiacim rokom, na ktorý sa pozerám opäť svojou vlastnou aj keď veľmi subjektívnou optikou.
V skrytu duše dúfam, že podobne chaotický rok už nezažijeme, ale skúsenosti rokmi ťažko získané mi naznačujú, že moje dúfanie je márne. A tak veľmi by som sa chcel mýliť.

Moje Vianočné prianie znie: investujte výlučne do seba, do svojho zdravia, fyzického i psychického, lebo len ak vy sami budete v poriadku, len tak budete môcť pomáhať svojim blízkym.

V zdraví ostávajte!

Váš #JurajStubniak

Video publikované 20.12.2020 na Youtube.