Vojna oligarchov?

Šťastná je krajina, kde občania ani nepoznajú meno premiéra, alebo členov vlády. Kde sa nevedú debaty o politike, ale o úplne iných témach. K mojej veľkej ľútosti Slovensko k takýmto krajinám nepatrí. Od posledných volieb sa politika stala jednou z najfrekventovanejších tém, vedú sa boje, polemiky a celý národ žije viac-menej len politikou. Tento stav je spôsobený tým, že konanie politikov podstatne viac ako v minulosti zasahuje do bežného života občanov so snahou deformovať akúkoľvek normálnosť. Pritom normálnosť z nášho politického života vymizla už asi nadobro, nahradila ju neodbornosť, korupcia, manipulácia a bulvárne sa správanie najvyšších volených predstaviteľov. Máme presne to, čo sme si zvolili. Opäť… #JurajStubniak

Video publikované 27.9.2020 na Youtube.