Umožníme celebritám ako prvým čerpať pomoc od štátu?

Slovenskí herci, režiséri a ostatní tvoriví pracovníci, združení v Slovenskej filmovej a televíznej akadémii, nedávno adresovali Petrovi Pellegrinimu ako aj Igorovi Matovičovi otvorený list. Wanda Hrycová, Milan Lasica, Zuzana Fialová a ďalší žiadajú teraz už bývalého, ako aj aktuálneho premiéra republiky, aby podnikli okamžité kroky k riešeniu finančných problémov ľudí z umeleckej brandže. Má vláda SR zaujatá vojnou s koronavírusom na takéto lokálne boje kapacitu? Je táto požiadavka spravodlivá vo vzťahu k ostatným živnostníkom? Aký má postoj ku kríze naozajstná celebrita? Lucie Bílá sa prejavila ako jeden z mála rozumných a cítiacich umelcov.

Video publikované 21.3.2020 na Youtube.