Spojenci navždy?

Život u nás na Slovensku nadobudol za posledné týždne zvláštnu podobu. Všetci sa cítime akoby sme boli uväznení na nejakej cudzej planéte 🌍. Súdiac podľa dusnej spoločenskej atmosféry sa táto planéta nachádza blízko slnka. Keďže naše politické nebo má len jedno jediné slnko – premiéra Matoviča, potom ostatné planéty môžu len okolo poslušne obiehať, nanajvýš sa skrývať v jeho tieni.
V opačnom prípade hrozí, že budú agresívnymi lúčmi spálení na prach. 🔥 #JurajStubniak

Publikované 3.5.2020 na Youtube.