Quo vadis, chorá spoločnosť?

V cykle dišputy vám tentokrát ponúkam rozhovor s Prof. MUDr. Štefanom Hrušovským, CSc., Dr.SVS. v ktorom sa pozrieme na neduhy, ktorými chronicky trpí naše zdravotníctvo i celá spoločnosť. #jurajstubniak