Pozvanie na kávu 04/2024 – Spustite kampane!

Tento rok nás čaká dvoje volieb. Privítal by som možno aj jedno referendum s podtextom Slovexit, ale nebudeme zatiaľ predbiehať. Ako prvé budeme sledovať cirkus okolo voľby hlavy štátu. Píšem cirkus, lebo to čo sme zažívali pred poslednými dvomi voľbami bolo len marketingové divadlo, presne namiešané pre jednoduchších voličov a tiež pre voličov so zablokovaným myslením.

Musím zložiť poklonu víťazným marketingovým agentúram, ktoré presne oskenovali úroveň voličstva medzi Váhom a Tatrami a podľa toho ušili kampane na mieru. Dnes je situácia zložitejšia, rady kriticky mysliacich sa rozšírili a oklamať ich už nie je také jednoduché.

Bohužiaľ dospela aj časť mladej tvárnej voličskej základne, kde sa manipulácie dajú robiť na dennej báze a bez väčšej námahy. V nastávajúcich voľbách rozhodne v najväčšej miere bývalý pohodlný nevolič. A na neho by sa kampane mali zamerať – to je kľúčová rada pre každého kandidáta od nezávislého politického komentátora.

A zadarmo!

#jurajstubniak