Zradcovia unášajú právny štát

Ešte neutíchli ani posledné rozbroje z opozdených septembrových volieb, zvolení funkcionári ešte nestihli zistiť kde sú na chodbe sociálne zariadenia a kde sa vydávajú gastráče a už tu máme prvé prostesty. Ten, kto utrpí prehru je rozhorčený a rozčarovaný. Podľa svojej charakterovej výbavy častokrát nedokáže mentálne uniesť svoju potupu.

Ešte horšie je na tom ten, ktorý sklame svojho sponzora a nesplní tak záväzok, ktorý na seba vzal spolu s tučným obolusom. Potiaľ je to normálne a do istej miery pochopiteľné.

Ale ak niekto s krvavými očami začne presadzovať doktrínu „ak nemám ja, tak nikto“, treba zavolať odborníka.

#jurajstubniak