Pozvanie na kávu 17/2023

Budete v nedeľu o 10,00 už na nohách a vnímať aspoň základné sluchové a zrakové podnety? Tak vás pozývam na moju poslednú predvolebnú kávu.

Preberieme zaujímavosti z vesmíru, ale aj z tej malej hrudy zeme medzi Váhom a Tatrami. Udalosti sa na nás len tak hrnú a je ťažké pred nimi ujsť. Teším sa na vašu aktívnu účasť!

#jurajstubniak