Pozvanie na kávu 02/2023

Pomaly končí najkratší mesiac v roku, tak sa patrí dať si s vami, moji milí diváci, jednu nedeľnú predobednú kávičku. V úvode vám navrhnem jednu skromnú súťaž.

#jurajstubniak