Pozvanie na kávu 10/2022

Pôvodne som zamýšľal urobiť plnotučné video, venované štátnemu sviatku 17. november. Ale potom som si pozrel to, čo som uviedol minulý rok a zistil som, že sa málo-čo zmenilo a ak, tak k horšiemu. Nemá význam opakovať to, čo už bolo raz odvysielané, preto budem čakať na vaše podnety, na ktorá budem reagovať. Som rád, že som týmto spôsobom vytvoril priestor, kde sa môžu ľudia podobných názorov stretávať a diskutovať.

#jurajstubniak