Nevoľte ma!

Toto antikampaňové video, namierené výlučne proti mojej vlastnej kandidatúre, je určené hlavne pre Vrakunského voliča, ale som presvedčený, že aj v iných kútoch Slovenska nájde svoje paralely.

#jurajstubniak