Napriek tajfúnom a sopkám

Filipíny sú vo svete krajina známa okrem iného tým, že sa z nej ľudia snažia dostať preč za lepším životom. Ale je namieste si položiť otázku, čo je pre život lepšie. Samozrejme pohľad na túto problematiku je silno individuálny a podlieha mnohým premenným, ako je vek, životný štýl, práca a podobne. Dnešný môj hosť vás oboznámi so svojím životným rozhodnutím a podelí sa v vami o informácie, ktoré bežne nenájdete.

#jurajstubniak