Pozvanie na kávu 05/2022

Dnes výnimočne nie v tradičnom čase, ale o 10 hodín neskôr, teda o 20,00. Aby ste potom stihli ešte poliať záhradky.

#JurajStubniak