Škola či Domškola?

September je tradične okrem iných prívlastkov označovaný ako začiatok školy. Po minulom školskom roku, kedy si deti školu veľmi neužili, a aj u najväčších lenivcov a odmietačov výuky sa objavili „abstinenčné“ príznaky, sa v týchto dňoch s obavami pozeráme na vývoj tzv. pandémie a jej vplyv na zatváranie tried, alebo škôl.

Obavy niektorých rodičov z následkov možného ochorenia ustupujú do úzadia pred obavami z konania premotivovaných „pedagógov“, ktorí dokážu realizáciu vyhlášky ÚVZ vygradovať až na nemysliteľnú úroveň. K nim sa pridružujú obavy z mobilných očkovacích úderiek, ktoré by potencionálne mohli zaočkovať dieťa bez súhlasu rodiča.

Jedným z riešení je tzv. dištančná výuka, ktorá sa môže kombinovať s výukou v takzvaných domškolách, ktoré si však môžu dovoliť len tí solventnejší. S touto témou mi dnes pomôže PhDr. Ján Papuga, PhD, ktorý je mojím hosťom.