Kde sú hranice politickej arogancie?

Dnes vypovedal generálny prokurátor na mediálnom výbore NRSR. Neviem presne čo má takýto výbor v náplni svojej činnosti, ale z názvu mi vyplýva, že by to mohli byť médiá. Podľa zúčastnených mediálnych „odborníkov“ sa toto moje tušenie len umocňuje.

Ak si takíto demokraticky (určite mentálne jednoduchšími formami života) zvolení poslanci pozvú na svoj výbor kapacitu formátu Žilinku, predpokladal by som, že sa minimálne trochu pripravia, alebo využijú podporu niektorého servilného právnika, štedro vykrmovaného z našich daní.

Bohužiaľ, oni sa opäť spoľahli na svoje mozgové kapacity a otázky tomu aj zodpovedali. Pri sledovaní záznamu som trpel spolu s Žilinkom, ktorý zrejme dúfajúc v upokojenie situácie, sa znížil robiť základné školenie týmto nedoukom.

Nevdojak som si spomenul na moju „pedagogickú“ kariéru počas ZVS, kedy som sa pokúšal vysvetliť aspoň základy elektrotechniky zobákom – absolventom silnoprúdovej učňovky. Bohužiaľ, za pol roka prijímača som ich nedokázal naučiť ani ten Ohmov zákon. A keď som sa ich spýtal, čo robili štyri roky na učňovke, tak mi odpovedali, že kopali rigoly pre káble….

Generálny prokurátor by si to dnes určite rád vymenil, lebo pri kopaní rigolov pre káble by nedostával také infantilné otázky.

Vydržať!!!

Ako Vám chutila táto jednohubka? Neodchádzajte, pozrite si aj ďalšie moje krátke útvary. Aj tie staršie na svojej aktuálnosti nič nestratili.