Šach-Matovič a „pád“ vlády

Udalosti sa jedna cez druhú valia bez toho, aby ktokoľvek súdny v nich videl nejakú logickú postupnosť a aspoň náznak riešenia našej zúfalej situácie. Paradoxne veci, ktoré sa nám môžu zdať z pohľadu prítomného okamžiku krajne negatívne, tak v horizonte blízkej, či vzdialenejšej budúcnosti nemusia pre Slovensko byť katastrofou.
A naopak.
Obyvatelia mojej vlasti si zakaždým hovoria, že také zlé to ešte nebolo, ani za toho či oného premiéra, alebo prezidenta. Istotou len ostáva, že s najväčšou pravdepodobnosťou budeme súčasnosť onedlho spomínať ako „staré zlaté časy“. # Juraj Stubniak

Video publikované 21.3.2021 na Youtube.