Posledné slovo k testovaniu a trochu aj viac…

S veľkou pompou sa tento rok začalo vakcinovať „proti“ hnusobe. Napriek tomu, že z mnohých odborných kruhov aj dokonca od samotných producentov vakcín prichádzajú rozporuplné informácie, naša garnitúra sa zanovito drží dobrovoľno-násilného plánu. Namiesto toho, aby sa rozprúdila široká diskusia, do ktorej by boli prizvaní aj odborníci, ktorí nie sú priamo sponzorovaní farmamafiou, alebo vládnymi špičkami, tak sa vyhadzujú ďalšie prostriedky na ohlupovanie obyvateľstva cez médiá. Stále sa kalkuluje s tým, že represia a vymývanie mozgov sú tie najúčinnejšie spôsoby vládnutia. Dokedy? #JurajStubniak

Video publikované 31.1.2021 na Youtube.