Otrok sa uspokojí aj s málom

Zasvietilo slniečko, otvorili sa terasy pre privilegovaných milovníkov špárania a zdá sa, že pre kedysi odbojnú časť populácie je všetko vyriešené.
To sme naozaj na to tak zle?
To sa vskutku uspokojíme s málom, ktoré odpadne od stola našich volených a štedro platených zástupcov?
#JurajStubniak

Video publikované 2.5.2021 na Youtube.