Celoplošné testovanie trpezlivosti

Štvrtina slovenských voličov určila na čelo výkonnej moci na Slovensku entitu, ktorá je chorobne posadnutá plošným testovaním (okrem iného). Moc, ktorú kŕčovito zviera v rukách si nedá za žiadnych okolností vziať. Aké sú možnosti rozumných daňových poplatníkov zachrániť svoj život a zdravie ako i u svojich detí, ak zlyhávajú štátne kontrolné mechanizmy a demokratické zriadenie sa za tichého súhlasu más mení na totalitné? #JurajStubniak

Video publikované 17.1.2021 na Youtube.