Uživí nás zem slovenská?

Potravinová sebestačnosť 🌱, dvojaká kvalita potravín aj potravinová bezpečnosť. To sú témy, ktoré sa bytostne týkajú každého z nás, no napriek tomu sa zdá, že na Slovensku už vyše 30 rokov nie sú na programe dňa. Zlé jazyky tvrdia, že ministerstvo pôdohospodárstva by sa pokojne mohlo premenovať na ministerstvo dotácii, aby ešte viac vyšlo v ústrety takzvaným „agro-barónom“. Alebo prichádza s novým vedením zmena? Len čas ukáže, či je tomu skutočne tak, alebo sme my, občania len dojnou kravou mocných… 🐄 #JurajStubniak

Video publikované 24.5.2020 na Youtube.