Posledné slovo k diplomovkám

Pri príprave tohto videa som si nevdojak spomenul na veľmi známu pieseň z pera môjho najobľúbenejšieho pesničkára Karla Kryla – Veličenstvo kat. Hlavne na verš: Na rohu ulice, vrah o morálce káže… Som presvedčený, že zúfalí voliči v snahe dosiahnuť zmenu, si bez rozmyslu zvolili capa záhradníkom. Zmena nemôže prísť od niekoho, koho sa morálka a česť nedotkla ani šesťmetrovou tyčou. Zmenu nemôže priniesť ani podvodník, ani zlodej, hoci by jeho úmysly boli tie najlepšie na svete. Zdá sa, že toho čistého a bezúhonného politika nenájdeme v parlamente ani na pravé poludnie so sviečkou. Preto by bolo nanajvýš vhodné položiť si otázku: Je to ich chyba, či naša? Odpovedať si už musíme každý sám… Len to spravme čím skôr, aby nevstúpil do úplnej platnosti druhý verš Krylovej piesne: Před vraty věznice se procházejí stráže…. #JurajStubniak

Video publikované 26.7.2020 na Youtube.