Pozvanie na kávu 08/2024 – Kto zapríčinil tento úpadok?

Slovensko prešlo pätnásteho mája tohto roku veľkou zlomovou zmenou. Do pôvodných koľají sa už nemá šancu vrátiť. Zaradili sme sa medzi tzv. vyspelé západné pseudodemokratické štáty a v mnohom sme ich ešte aj predbehli. Bohužiaľ.

Tento krátky live stream si nekladie métu analyzovať všetky príčiny tohto stavu a ponúknuť zaručené riešenia ako z toho von. Je to len úbohý povzdych nad národom, ktorý sa pokojne zlikviduje aj sám, bez pričinenia vonkajších okolností. Vinníkov je tu viac a nájsť ich môžete na miestach, kde by ste ich vôbec nečakali. Mali by sme sa zastaviť a stíšiť.

A potom sa spolu s veľkým synom slovenského národa spýtať:

„Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veličavou vbŕsť do bahna?“

#jurajstubniak