Škola je hra – o našu budúcnosť

Možno ste postrehli moje zúfanie v minulých videách nad dvomi kľúčovými a vleklými problémami našej spoločnosti, ktorými sú bezosporu školstvo a médiá. Nakoľko sa v téme školstvo dostatočne neorientujem, pozval som si do štúdia dlhoročného pedagóga PhDr. Jána Papugu, PhD., aby sme sa pokúsili rozobrať niektoré aspekty úpadku úrovne výuky a s tým spojené dôsledky na mentálnu úroveň našej mladej generácie.

Naviac sa dotkneme aj silnej politizácie škôl a trestuhodné vystavovanie naivných detí toxickým ideológiám.

#jurajstubniak