Pozvanie na kávu 25/2023

Opäť v štandardnom čase o 10,00 by som si rád dal s vami skoro pravidelnú nedeľnú kávičku, pri ktorej preberieme veci, ktoré sa už naozaj vymykajú bazálnej logike i tak trochu aj fyzikálnym zákonom. Teším sa na vás!

#jurajstubniak