Pozvanie na kávu 10/2023

Krátko, ale výstižne – tak spravíme zajtrajší stream. Dotkneme sa len (po)hlavných udalostí a poďakujem všetkým, ktorí si to vrchovato zaslúžia.

#jurajstubniak