Kúpeľový špeciál 0123

Ani v kúpeľoch si nedám pokoj. Vrámci rekonvalescencie som si dovolil malé zamyslenie…

#JurajStubniak