Na druhom konci sveta?

Názov „Na druhom konci sveta“ je rozhodne zavádzajúci. Kto vlastne na tom druhom konci je? My, či oni? Odpoveď je jednoduchá, aj my, aj oni, aj nikto. Je to uhol pohľadu.

A o to mi vždy išlo, získavať pre vlastné myšlienkové pochody čo najviac informácií a uhlov pohľadu. Preto som rád, že sa mi podarilo nadviazať kontakt v Vráťom, ktorý už pred dlhším časom vymenil rozháranú Európu za pokojný sever Austrálie.

Okrem spoločného rodiska v krajine, ktorá niesla v minulosti hrdý názov Československo, nás spája aj naša Youtuberská aktivita. Teším sa, že aj Vráťov kanál rastie, lebo pravdivých informácií nikdy nie je dosť.

#jurajstubniak