Pozvanie na kávu 03/2022

Od posledného živého prenosu pretieklo dosť vody v rôznych riekach a mnoho vecí sa u mňa, aj vo svete zmenilo. Zdá sa mi, že udalosti sa na nás valia s podstatne vyššou kadenciou, ako to bolo dosiaľ. Bežný človek nestíha sledovať udalosti a hlavne nestíha si ich ani overovať. To je živná pôda pre rôznych manipulátorov z jednej či druhej strany.

Dajme si kávu a podebatujme o niektorých veciach okolo nás…

#JurajStubniak