Pozvanie na kávu 08/2021

„Spoločnosť sa zabáva a loď sa topí.“ To bol podtext osudu Titanicu. Slovensko je tiež taký topiaci sa Titanic. Každý chce mať od všetkého pokoj a necíti, že sa mu ľadová voda tlačí do topánok. Pospolitosť sa venuje zástupným témam a demokraticky (hlupákmi) zvolená cháska ďalej nivočí našu rodnú hrudu. Nielen v Európe aj v Austrálii, či inde vo svete, silnejú protesty proti fašizujúcej svojvôli.

Len my sme v pohode.

Tak sa potom nečudujme!