Maturita v čase korony

Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána, vladárkou mája tys’, jara pokladníkom, šafárom šťastlivým; k tebe obraciam sa zo smutnej zápače, od ďalekých honov, mrázkom už striebrených — volám: Vezmi kľúče, odomkni raj nám zavretý!

Určite by sme našli nejaké tie „drobné“ rozdiely medzi mládežou za čias P.O. Hviezdoslava a tou dnešnou. Možno by sme dnešnej mládeži mohli kade čo vyčítať, ale pre férovosť porovnania je nutné jedným dychom dodať, že chyba býva často aj na našej strane – strane rodičov, priateľov školy, ale hlavne tých, ktorí dnes vymedzujú smer budúcnosti našich detí.

Treba si rázne položiť otázku, či sme dnešnej mládeži pripravili adekvátne podmienky a možnosti rozvoja. Môj názor je, že nie, ukrátili sme ich, znevýhodnili, obrali sme ich o niečo, čo k mladosti a dospievaniu neoddeliteľne patrí.

A to je chyba, ktorá sa nám v budúcnosti vypomstí. Už dnes nám vládnu nevzdelané entity, ktorých rozhodnutia stoja život mnohých spoluobčanov. Tým, že sa dnes cielene kladú nezmyselné prekážky štandardnému vzdelaniu, si zarábame na nepreberné množstvo problémov zajtra. # Juraj Stubniak

Video publikované 28.3.2021 na Youtube.