Konečné riešenie problémov Slovenska

Čo by sa stalo, ak by nás zajtra anektovalo Rakúsko? ⚔️🏳️ Leží naša spása na dosah? V mierne satirickom duchu som sa podujal vyriešiť všetky pálčivé problémy Slovenska už dnes.

⚠️UPOZORNENIE: Osoby s IQ, ktoré nie je vyššie ako číslo topánok spomínaného jedinca, môžu toto video pozerať len za prítomnosti zodpovedného zástupcu, ktorý dokáže rozlíšiť realitu od satiry.

Politická satira, to bol mimochodom taký druh humoru, ktorý vymrel ešte v minulom storočí, niekedy za dôb vrcholného Mečiarizmu. 🥊 #JurajStubniak​​

Video publikované 28.2.2021 na Youtube.