Testy namiesto zapaľovania sviečok?

Na svete nič nie je stále a nemenné. A zdá sa, že tento zákon preniká aj do roky zaužívaných tradícií. Láska v čase cholery i advent v čase korony majú svoje špecifiká. S niektorými sa musíme zmieriť, ale s niektorými sa zmieriť nesmieme.
Zdravie je jednoznačne prioritným záujmom každého človeka, ale nesmieme zabúdať, že k nemu prispieva aj život v slobode a bez nezmyselného šikanovania. Podľa mienky mnohých, a dokonca aj takých, ktorí ho volili, sa nachádzame štádiu postupného odovzdávania územia slobody, ktoré sa ťažko bude získavať späť. Ak sa im budeme aj naďalej ustupovať, tak stratia posledné zábrany protiústavne vziať si to, na čo sa ich predchodcovia neopovážili ani pomyslieť. #JurajStubniak

Video publikované 29.11.2020 na Youtube.