Pozvanie na kávu 05/2024 – Padni a vstaň!

Poslednú nedeľu som úmyselne nevysielal. Nechcel som, aby bol môj výstup ovplyvnený zbytočnými negatívnymi emóciami. Priznám sa, že okrem zverejňovaných bonmotov, ktoré naštartovali ďalšie zúrivé diskusie na sociálnych sieťach, som sa ani neplánoval venovať posledným udalostiam. Ale keďže si svojich sledovateľov vážim, tak som to nechal na ich rozhodnutie, výsledok ktorého hovoril jasne. Zo skoro 4000 hlasujúcich 88% chcelo stream a potvrdilo to aj 150 komentárov.

#jurajstubniak