Pozvanie na kávu 10/2021

Dnes sa vidíme v tomto roku zrejme naposledy. Som rád, že ste to so mnou vydržali. Budem nesmierne šťastný, ak mi zachováte priazeň v tom budúcom roku, ktorý má byť podľa všetkých neoveriteľných informácií, zlomový. Uvidíme, pre koho – ako. Prajem vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a správne vykročenie do Nového roka 2022!

#JurajStubniak